Your details

Subscribing to

Watch Masterclass

Van er alleen voor staan naar een play big business - ENGLISH BELOW


Heb je al een tijdje je eigen business?
Bruis je van de ideeën en de ambitie om te groeien?
Aan enthousiasme en wil geen gebrek.
Je weet dat het belangrijk is om groot te mogen dromen en om een succes mindset te hebben.
Maar, je geraakt niet vooruit én je voelt je er soms alleen voor te staan.
 
Wil jij af van:
❌ Jouw overlevingsmechanisme om alles in je business alleen te doen?
❌ Je angst voor een ‘neen’ en dus durf je geen ondersteuning te vragen?
❌ De “play it small” voice in je hoofd die voorkomt dat je vooruit gaat?
❌ De behoefte om overal controle op te willen?
❌ Lang vast te zitten in negatieve energie?
 

Zeg ja tegen:
✅ Vol vertrouwen leunen op anderen
✅ Een waterval van positieve energie, die jouw businessresultaten die heerlijke boost geven
✅ Een Play Big Business op jouw voorwaarden 
✅ Snel doorpakken en niet blijven hangen
✅ Focus krijgen op de juiste dingen doen ipv hard werken zonder het resultaat te boeken dat je wenst

Ik coach je naar je next level groei. 
​Life is easy. Business is easy. Money is easy.

Ik zie je aan de binnenkant,

Els van Laecke
Succesvol Business Coach


- - - - - - - - -

ENGLISH
From ‘Standing on your own’ to a play big business
Have you had your own company for a while?
Are you bursting with ideas and ambition to grow?
Where you’re filled with enthusiasm and determination.
You know how important it is to dream big and develop a success mindset
But, your business is not moving forwards,
And sometimes you feel like you’re alone in the world.
 
Do you want to get rid of:
  Your survival mechanisms which cause you to do everything by yourself?
❌ The fear to receive a ‘no’ which causes you to not even ask for help?
 The play it small voice in your head, preventing you to move forwards?
The desire to control everything?
Staying stuck in negative energy?
 

And say yes to:
  Fully trust other people so you can lean on them
  A waterfall of positive energy to give your business a boost
  A Play Big Business on your terms
  Quickly take steps instead of staying stuck
  Shifting your focus on doing the right thing instead of working hard without your desired results
 
I will coach you to your next level growth.
​Life is easy. Business is easy. Money is easy.
 
I’ll see you on the inside,
 
Els van Laecke
Succesfull Business Coach


ENGLISH BELOW
Els coacht wereldwijd duizenden ondernemers TO PLAY BIG

Om ja te zeggen aan het leven dat ze wensen zowel binnen hun zaak als binnen in hunzelf

Ze houdt van een pragmatische aanpak
Niet teveel denken 
Vooral doen en eruit leren

Ze houdt dan ook van ondernemers
die net zoals zij ambitieus en ongeduldig zijn
en de wereld vooruit willen helpen met hun product of dienst
 
Als een #mumpreneur vindt ze het essentieel dat ze dat doet op haar voorwaarden inclusief haar fantastisch gezin

Ze draait een 7 cijfer business en toont aan dat het kan
When you have the right mindset
and the right tools

Ze kijkt er naar uit jullie te ontmoeten 😄😄😄​

- - - - - - - -
ENGLISH

Els coaches thousands of entrepreneurs worldwide to PLAY BIG.
To say yes to the life they desire, whether it’s business or personal.
 
She loves a pragmatic approach
Don’t think too much
But mostly start doing and learn from your actions
 
Therefore she loves entrepreneurs
Who are just as ambitious and impatient as she is
Who want to serve the world with their product or service
 
As a #mumpreneur she finds it essential to do business and live life on her terms
She runs a 7 digit business and shows you how you can too
When you have the right mindset
And the right tools
 
She looks forward to meeting you